Vienotais pieraksts: +371 67000610

Uzmanību!

Iekšķīgo slimību klīnika telpu remontdarbu dēļ ir pārcelta uz stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” 8 stāvu!


Internā medicīnā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca piedāvā pilnu ārstēšanas ciklu, nodrošinot, nepieciešamības gadījumā, akūtu un neatliekamu slimnieku ārstēšanu, veic plānveida ārstēšanu dienas stacionārā un ambulatori.
Pacienti, kuri uzticas mūsu slimnīcai pēc ārstēšanas paliek regulārā dinamiskā novērošanā tas nozīmē, ka pacienti var regulāri kontrolēt savu slimību un arī regulāri kontrolēt savu veselību.
Iekšķīgo slimību klīnikā pieejama jaunākā un modernākā diagnostikas aparatūra, kā arī regulāri tiek ieviestas novitātes, radot pacientiem drošu un pievilcīgu vidi. Klīnikā strādā zinoši speciālisti un abu universitāšu mācību spēki: profesori, asociētie profesori, docenti, asistenti. Daudzi no viņiem ir vadošie speciālisti savā nozarē valstī. Iekšķīgo slimību klīnikas ārsti regulāri piedalās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos un kvalifikācijas celšanas kursos, ir dažādu medicīnas grāmatu un zinātnisko publikāciju autori.

Internā medicīna Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek sadalīta konkrētās klīnikās un/vai nodaļās:

Klīnikas sastāvā darbojas arī Iekšķīgo slimību dienas stacionārs.

Iekšķīgo slimību klīnikas vadītājs ir prof. Guntis Bahs

Klīnikas virsmāsa Nataļja Tormane